Bra ledarskap handlar om att få ut det bästa av teamet och varje anställd. På HR- och ledarbloggen kan du läsa om ledarskap som bidrar till att få arbetstagarna och organisationen att prestera optimalt. Vi skriver också om HR Management-teknologi och säkerhet.

Om medarbetarna är din viktigaste tillgång, är Simployer din viktigaste partner

Av Simployer Sverige 21. januari 2020

Det är inte bara prat när ledare framhåller att medarbetarnas engagemang och kompetens är verksamhetens viktigaste tillgångar. De flesta produkter och tjänster blir mer och mer lika varandra. Istället är det just sådant som företagskultur, möjligheterna till kompetensutveckling och förmågan att bygga goda kundrelationer som blir avgörande för om kunder väljer att anlita ett företag framför ett annat, eller vilken arbetsgivare en arbetssökande vill jobba för.

Läs mer

Hur åstadkommer man enhetlig ledning?

Av Victoria Ödlund 20. januari 2020

Alla ledare är olika. Samtidigt är det viktigt att alla ledare följer företagets olika principer för ledarskap. Det kan vara en krävande balansgång.

Läs mer

Tema: företagskultur, ledare, ledning

Kompetens är för viktigt för att överlåtas åt en ledare

Av Henrik Sandström, Senior Account Manager 9. december 2019

Det blir allt svårare att få jobb utan att ha en utbildning eller dokumenterad erfarenhet – och det går allt snabbare för kunskaperna att kännas förlegade. Det ställer helt nya krav på hur vi jobbar med kompetensutveckling.

Läs mer

Hertz – vägen mot en lägre personalomsättning

Av Mimie Buskas 29. november 2019

En hög personalomsättning är sällan bra för verksamheten. Men hur gör man egentligen för att behålla medarbetarna under en längre tid? Jag heter Mimie Buskas och arbetar som utbildningsansvarig på Hertz i Sverige och har lagt mycket tid på just den här frågan.

Läs mer

Tema: Talent Management, Onboarding

Roboten blir HR:s förlängda arm

Av Aud Brouwer 12. november 2019

Enhetlig och uppdaterad information till alla medarbetare, när de behöver det, är en vanlig utmaning på de flesta arbetsplatser. Otillgänglig eller inkonsekvent information internt kan i värsta fall resultera i missnöjda medarbetare.

Läs mer

Förutsättningar för att lyckas med mentorskap

Av Henrik Sandström, Senior Account Manager 5. november 2019

Läs mer

Tema: Talent Management, kompetensstrategier, mentorskap

Stressa ner – och bli en mer attraktiv arbetsgivare

Av Simployer Sverige 25. oktober 2019

För att kunna göra sitt bästa på jobbet är det viktigt att hitta en balans mellan arbetstid och privatliv. Arbetsplatser som strävar efter att de anställda ska ha en hälsosam arbetsbelastning är ofta dessutom mer attraktiva som arbetsgivare. Det är bara två anledningar till att fundera på om ni på din arbetsplats ger medarbetarna möjlighet att må bra och uppnå balans.

Läs mer

Tema: företagskultur, stresshantering

8 tips för mindre stress på jobbet

Av Simployer Sverige 18. oktober 2019

Läs mer

Tema: företagskultur, stresshantering

Strategier för att behålla kompetens inom verksamheten

Av Henrik Sandström, Senior Account Manager, Simployer och Victoria Ödlund, HR-expert, Tholin 11. oktober 2019

Samhället förändras allt snabbare, och ett stort problem för många verksamheter är att det uppstår luckor i de anställdas kunskaper. Men genom att tänka igenom hur din organisation arbetar med kompetensutveckling är det möjligt att täppa till hålen.

Läs mer

Tema: Talent Management, företagskultur, kompetensstrategier

Lyckas med onboardingen

Av Josefin Davidsson 4. oktober 2019

Onboarding, processen för att introducera en ny medarbetare, kan vara avgörande för hur väl medarbetaren kommer att lyckas och trivas hos er. En välplanerad onboarding kan bland annat bidra till en starkare känsla av tillhörighet och gör att den nya medarbetaren snabbare blir framgångsrik i sin nya roll. Men vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller struktur och innehåll i en onboardingprocess?

Läs mer

Tema: Onboarding

Om HR- och ledarbloggen

Bakom HR- och ledarbloggen står Simployer. Simployer är ett av Nordens ledande HR Management-system. Systemet har idag ca 800 000 användare, och representeras i Sverige genom Simployer AB. Varje dag är vi i Simployer i kontakt med hundratals ledare och HR-specialister. På HR- och ledarbloggen delar vi med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Dessutom hämtar vi inspiration och lärdomar från kunder, tankeledare och experter.

Senaste inläggen

Tema

Sök i bloggen