8-tips_för_mindre_jobbstress

Arbetsrelaterad stress är bland de största utmaningarna på svenska arbetsplatser. Bland annat bidrar den till ett sämre mående och fler frånvarodagar. Men det finns mycket du kan göra för att arbeta förebyggande. Här är några tips på hur ni på din arbetsplats kan bli bättre på att hantera stressiga perioder.

Spara pengar på minskad stress

HR-expert Victoria Ödlund från Tholin&Larsson menar att det finns mycket pengar att spara för företag som tar stressrelaterade problem på allvar:

– För verksamheter handlar det i stor grad om att förebygga typiska stressorsaker och stressiga perioder och att tidigt fånga upp negativ stress bland medarbetarna, både på individnivå och på gruppnivå.

Alla måste ta ansvar

Enligt stressforskaren och psykologen Henrik Børsting Jacobsen är stress en betydande orsak till sjukfrånvaro:

– Om vi ska kunna förstå orsaken till sjukfrånvaro behöver vi förstå hur medarbetarna förhåller sig till och hanterar stress. Det finns en utbredd enighet bland stressforskare om att den enskilda individen har störst möjlighet att reglera stressnivån.

4 tips för att minska stressen på arbetsplatsen

1. Planera i förväg
Inkludera pressande och stressande situationer i det övergripande planeringsarbetet. Det går inte att helt undvika hektiska perioder, men det går att reducera belastningen på utsatta grupper med bra planering.

2. Tydlig ansvarsfördelning
Se till att sätta upp tydliga ansvarsområden och att definiera vem som gör vad. Det här är ett ständigt pågående arbete som måste gås igenom och justeras regelbundet, till exempel tillsammans med ledningen. Osäkerhet om ansvar och förväntningar är något många uppger bidrar till stressen.

3. Öppen dialog
Uppmuntra till en öppen dialog kring arbetssituationen. Att be om hjälp eller att säga till om tidsbrist är ett aktivt bidrag till att förbättra verksamheten. Upplevelsen av stress och tidsbrist har ofta med hela arbetssituationen att göra. Det handlar inte bara om några enskilda arbetsuppgifter, mängden uppgifter eller medarbetarnas kompetens och personliga egenskaper, utan om kombinationen av detta inom ramarna för arbetet.

Ofta är det dessutom inte bara arbetssituationen som spelar in, utan hela livssituationen. I första hand behövs en tillitsfull dialog mellan medarbetare och ledare som är aktiva i det dagliga arbetet, men det finns vinster med att öppna upp för en dialog med andra som kan bidra, som HR och företagshälsovården. Många gånger kan det faktiskt vara till hjälp att involvera någon som står utanför den dagliga verksamheten.

4. Frekventa avstämningar
Planera in frekventa avstämningar mellan chefer och medarbetare, både med periodisk uppföljning och i det dagliga arbetet. Se till att alla är överens om prioriteringar och medvetna om möjliga konsekvenser av dessa under krävande perioder, och att både chefer och anställda går med på att några uppgifter/områden blir tillfälligt nedprioriterade.

4 tips för mindre stress till dig som är anställd

1. Reflektionstid
Tänker du på jobbet när du är hemma och på hem och privatliv när du är på jobbet? Ligger du vaken om natten och funderar på vad du ska göra, eller vad du borde ha gjort? Då är du inte ensam. Många är stressade på grund av att de ältar för mycket.

En lösning kan vara att avsätta ”reflektionstid”. Varje dag, gärna någon gång i slutet av dagen, ska du sätta dig en halvtimme helt ensam. Då kan du tänka över det du har upplevt under dagen, och vad som ska hända under morgondagen. Målet är att inte ska behöva tänka på detta under resten av dagen, utan kunna avgränsa det till reflektionstiden.

2. Stanna upp, tänk, välj
Om du fastnat i ett spår och känner att du inte räcker till för att ge 100 procent både på jobbet och hemma behöver du bli medveten om hur du fördelar din tid.

Något av det viktigaste du kan göra för att bli mindre stressad är att sätta dig ner och se över hur du prioriterar din tid. Se framför dig att du har 100 procent av dig själv för varje veckodag som du ska fördela på olika roller, till exempel mellan att vara förälder, kollega och partner. Du räcker inte till för att vara 100 procent överallt, hela tiden. Sätt därför upp ett veckoschema där du själv bestämmer hur du ska fördela din tid de olika dagarna. Kanske kan du och din partner enas om vem som hämtar vilken dag och vem som då kan jobba lite extra? Eller så kanske du under en stressig period på jobbet får dra ner på helgaktiviteterna för att hinna vila upp dig inför kommande jobbvecka.

3. Skriv ner
Det finns massor av dokumentation på att det har en positiv effekt på hälsan att skriva ner stressfaktorer och händelser. För att få den positiva effekten är det bra att göra den här enkla skrivövningen under stressiga perioder: vad hände i situationen som stressade dig, hur reagerade du? Är det någon som besvärar dig, gör dig frustrerad eller som gör dig arg? Skriv ner några av de tankar som du vill säga till den/dem som besvärar dig.

4. Var snäll mot dig själv
”Du ska producera! Du ska vara kostnadseffektiv! Du ska inte slösa bort tid!” En stor del av stressen vi lägger på oss själva handlar om sådant som tjatar på oss inuti huvudet. En nyttig övning är att försöka göra den inre rösten vänligare: ”Det är okej att vara trött, det går bra att dagdrömma, surfa på nätet och att ibland gå tidigare från jobbet”.

Systemstöd för HMS

Med Simployer HMS-handböcker får du tillgång till exempelvis HMS-årshjul, systematiska säkerhetsinspektioner och årliga genomgångar. Läs mer om handböckerna här.