Onboarding, processen för att introducera en ny medarbetare, kan vara avgörande för hur väl medarbetaren kommer att lyckas och trivas hos er. En välplanerad onboarding kan bland annat bidra till en starkare känsla av tillhörighet och gör att den nya medarbetaren snabbare blir framgångsrik i sin nya roll. Men vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller struktur och innehåll i en onboardingprocess?