Det kan tyckas självklart när vi läser på LinkedIn att alla vill ha personal med ett starkt självledarskap. Men varför är det så viktigt och hur kan digitalisering förenkla processen?