kvinna_arbetar_dator_HRmasterdata

Nu har vi kommit till del tre i artikelserien om masterdata i kombination med HR och säkerhet. I de tidigare avsnitten har vi beskrivit masterdata och dess betydelse för HR i verksamheten samt hur återanvändning av data kan förenkla arbetsprocesserna. I det här avsnittet visar vi fördelarna för verksamhetens olika roller.

Fördelar för olika roller 

 
HR-masterdata bidrar till ökad flexibilitet, säkerhet, kvalitativa dataflöden och en hög grad av självbetjäning. Fördelarna varierar mellan olika roller i företaget, men leder sammantaget till stor skillnad i hela verksamheten.  

För chefen 

När masterdata läggs i ett HRM-system sker hanteringen av personuppgifterna enligt GDPR. En arbetsgivare som prioriterar datasäkerhet och personuppgiftsskydd har en konkurrensfördel när det gäller att locka till sig de bästa talangerna. HR-masterdata ger dessutom ledningen bättre underlag för strategiska beslut, då masterdata helt enkelt resulterar i bättre informationsöversikt och en effektivare vardag.  

För HR 

Med kontroll över HR-masterdata lyfter HR sin position. HR blir mer datadrivet och kan gå från mjuka värden till faktiska siffror, vilket gör HR mer relevant och nyckelfunktionen blir en annan och en starkare strategiskt viktig funktion. Att ha ett personalsystem som master för HR-data stärker skyddet av de anställdas personuppgifter med rollstyrd behörighet, vilket bidrar till hög datakvalitet och ger HR god överblick. Resurserna och kompetensen blir använda på bästa sätt.   

För ekonomi/finans 

För ekonomiavdelningen medför HR-masterdata minskade ekonomiska risker, bättre kostnadskontroll och effektivare processer. Om verksamhetens system inte samarbetar kan det bli dyrt. Tillförlitlig data som ekonomichefen kan lita på är avgörande i budget- och prognosarbetet. Dessutom medför en integration till lönesystemet att man kan vara trygg med att rätt underlag ligger till grund för lönearbetet.

För IT 

Dataintegration och datasäkerhet ger högre flexibilitet och stabilitet samt lägre kostnader. Med ett privacy by design-tänk ser Simployer till att ordna med dataintegritet, rapportering och spårbarhet (insyn). REST API:er definieras för användargränssnitt och dokumentationen är öppen och tillgänglig. 

För medarbetaren 

När HRM-systemet är master för personuppgifter kan medarbetaren se, lägga till och ta bort sina egna uppgifter HR-systemet. Det ger de anställda kontroll, överblick och en trygghet i att deras personuppgifter skyddas enligt GDPR.

Missa inte tidigare delar i denna artikelserie: Del 1, Del 2

För dig som vill djupdyka i ämnet HR-Masterdata samlar vi allt viktigt här