simployer-onboarding

Onboarding, processen för att introducera en ny medarbetare, kan vara avgörande för hur väl medarbetaren kommer att lyckas och trivas hos er. En välplanerad onboarding kan bland annat bidra till en starkare känsla av tillhörighet och gör att den nya medarbetaren snabbare blir framgångsrik i sin nya roll. Men vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller struktur och innehåll i en onboardingprocess?

De fyra C:na

En bra onboarding handlar inte bara om att göra nya medarbetare bekanta med själva uppdraget, det är minst lika viktigt att få en känsla för företagskulturen och möjlighet till att knyta kontakter och skapa ett nätverk. För att vara säker på att en process innehåller alla viktiga delar är ett bra tips att tänka på ”de fyra C:na” när processen planeras.

Compliance handlar om att den nya medarbetaren blir bekant med verksamhetens skriftliga rutiner, riktlinjer och policies.

Clarification innebär att få förståelse för den nya rollen och uppdraget, vilka arbetsuppgifter som ingår och vilka förväntningar som finns.

Culture innebär att ta till sig och förstå företagskulturen. Framförallt när det kommer till arbetsplatsens normer och värderingar.

Connection handlar om att knyta kontakter och att skapa ett nätverk som ger en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen.

De flesta onboardingprocesser innehåller de två första C:na. Kan du också arbeta med de två sista i processen får den nyanställda ett ännu bättre första intryck eftersom det ofta ger en större känsla av tillhörighet och minskar startsträckan för att bli produktiv. Det gör i sin tur att din nya medarbetare känner sig mer tillfredsställd och därför vill stanna längre inom organisationen.

Tips för en bra onboarding

Grunden till en bra onboarding är att ha en strukturerad process med tydliga riktlinjer om vilka steg som ska ingå. Med en utarbetad plan är sannolikheten större att processen innehåller de fyra C:na och att nya medarbetare får samma förutsättningar att lyckas. Nedan följer några tips på vad som kan vara bra att tänka på vid utformandet av en onboardingprocess:

  • Håll kontakten. Den som har tackat ja till ett nytt jobb är i de flesta fall positiv och motiverad att komma igång. Passa på att använda tiden mellan kontraktsskrivningen och första arbetsdagen. Skicka information om organisationen och arbetsplatsen, bjud in till kick-off och andra sociala aktiviteter. Varför inte bjuda in till en lunch första dagen?
  • Planera uppstarten – hela vägen. Förutom att planera vad som ingår i onboardingen, planera också hur lång den ska vara. En bra måttstock är att en onboardingprocess varar i ett år med mer intensitet i början och sedan övergår till uppföljningsaktiviteter längre fram i processen.
  • Förbered de första dagarna. Kan tänkas vara det mest självklara, men det är väldigt lätt att glömma något i en hektisk vardag. Se till att allt praktiskt är på plats – förbered dator och eventuell mobil, fixa konton till alla system, boka in uppstartssamtal och glöm inte att meddela när och var den nya medarbetaren ska dyka upp första dagen.
  • Stäm av. Boka in regelbundna avstämningssamtal. Följ upp uppstartssamtalet med ytterligare några samtal under den första veckan. Därefter kan antalet samtal bli färre men det är fortfarande väldigt viktigt att ha frekventa avstämningar under provanställningstiden.
  • Arbeta med mentorskap. Att få en mentor kan vara skönt för den nyanställda som då får en person att vända sig till med frågor och funderingar. En annan fördel är att mentorn kan förmedla företagskulturen på ett naturligt sätt.
  • Vidareutveckla med feedback. Att arbeta med feedback och få återkoppling på olika processer är alltid värdefullt. Låt därför nya medarbetare utvärdera onboardingen och komma med förslag på utveckling och förbättringar.

Effektivisera onboardingarbetet

Med Simployer Onboarding blir det enklare att komma igång med en systematisk och professionell onboardingprocess. Vi kan hjälpa ditt företag att få överblick över hela onboardingen, ge alla medarbetare samma upplevelse och rätt förutsättningar för att bli framgångsrika i er organisation!