simployer-ledarskap

Har din arbetsplats gjort interna personalförändringar inför hösten? Då kanske någon har fått chansen att ta sig an ledarrollen. Detta innebär ofta en hel del utmaningar. Men det går att göra processen enklare.

Undvik fällan att bli en kompischef

Det är lätt hänt att fortfarande vilja vara ”en i gänget”, trots den nya ledarrollen, vilket tyvärr ofta leder rakt ner i kompisfällan. En kompischef försöker behålla sin sociala roll i teamet men upplever att kollegorna beter sig annorlunda än förut.

En del känner att de inte längre blir involverade som tidigare, att de inte får delta i samtal eller aktiviteter i samma utsträckning, eller att samtal stannar upp när de kommer in, vilket kan upplevas som sårande. Men det här är faktiskt helt normalt när någon som tidigare har haft liknande arbetsuppgifter helt plötsligt får en annan roll.

Ledaren ska planera, organisera och fördela arbetet, göra enskilda uppföljningar, ge återkoppling på både gott och ont, och vara den som reglerar löner och bestämmer och medverkar till vidare karriär- och kompetensutveckling, vara den som reglerar löner och bestämmer och medverkar till vidare karriär- och kompetensutveckling.

Den nya ledaren blir också en del av ledningen och ska representera den genom att se till att ledningens beslut kommuniceras och utförs, oavsett om man håller med dem eller inte.

Att hitta sin egen stil – bli en trovärdig ledare

Bland det viktigaste för en ny ledare är att lära känna sina medarbetare, både vilka de är på jobbet och på ett personligt plan. Vad kan de, vad motiveras de av, vilka är deras individuella styrkor osv.

Samtidigt är det också viktigt att lära känna sig själv i ledarrollen, och att ge sig själv tid att reflektera över vilken som är ens egen stil baserat på ens värderingar och på vilka som är ens starka och svaga sidor. Inom ledarskapsteori kallas detta ”autentisk ledning”, och en autentisk ledare brukar också vara en trovärdig sådan.

Ledning är situationsstyrt och utövas tillsammans med andra i olika konstellationer. Att försöka vara någon annan än den man är genomskådar medarbetarna ofta fort. Då är det bättre att prova att spela rollen som sig själv, baserat på de insikter man har om sina värderingar och egenskaper. 

Mentor

Det är alltså mycket den nya ledaren ska lära sig och sätta sig in i. Därför kan det vara bra att ha någon som är mer senior i rollen, en mentor, att vända sig till under första tiden.

En mentor är en person med mycket erfarenhet och kunskap om, i det här fallet, ledarrollen. Mentorn ska inte vara den nya ledarens chef, eller jobba inom samma team. Mentorns roll är att fungera som stöttepelare och bollplank.

Fördelen med att införa mentorer är att det bidrar till en långsiktig kontinuerlig utveckling, till lärande i ledarrollen och till att stötta enskilda individer på ett kraftfullt och effektivt sätt. Andra fördelar med mentorer är att det blir ett systematisk skydd som tar tillvara på seniora ledares kompetens. Dessutom bidrar det till att skapa en kultur som främjar viljan att kunskapsdela och att föra vidare kompetens.