Bra ledarskap handlar om att få ut det bästa av teamet och varje anställd. På HR- och ledarbloggen kan du läsa om ledarskap som bidrar till att få arbetstagarna och organisationen att prestera optimalt. Vi skriver också om HR Management-teknologi och säkerhet.

Ny som ledare

Av Simployer Sverige 27. september 2019

Läs mer

Tema: Talent Management

Effektiv onboarding ökar känslan av tillhörighet

Av Simployer Sverige 11. april 2019

Vi människor är flockdjur. Redan från födseln uttrycker vi ett socialt behov men också en social förmåga – vi vill tillhöra en grupp. Om vi inte får den utdelning vi önskar av en grupp vi tillhör drar vi oss dock inte för att byta och bli en del av ett annat socialt sammanhang.

Läs mer

Tema: Onboarding, företagskultur

Kostnaden för onboarding

Av Simployer Sverige 29. november 2018

Kostnader för rekrytering av personal är stora. De siffror som visar sig i redovisningen som fakturor för annonser, headhunters eller tester är ofta bara toppen på ett isberg. Den stora kostnaden är onboardingen av den nya medarbetaren, en osynlig kostnad.

Läs mer

Tema: Onboarding

Mentorskap är en viktig del av onboardingprocessen

Av Simployer Sverige 15. november 2018

De flesta företag och organisationer har idag en genomtänkt onboardingprocess för nyanställda medarbetare – en slags checklistor för att så fort som möjligt få den nya medarbetaren på banan. En av punkterna i onboardingen är ofta ”utse en fadder eller mentor”. Vad är det, och vad finns det för fördelar med att erbjuda den nyanställda en mentor?

Läs mer

Tema: Onboarding

Vad innebär FIRO-modellen?

Av Simployer Sverige 9. november 2018

Vad händer egentligen med en arbetsgrupp när en ny medarbetare kommer in? Inom socialpsykologin finns olika teorier om grupper och gruppers utveckling. Vi ska titta närmare på vad FIRO-modellen ger för svar på denna fråga.

Läs mer

Tema: Talent Management

Detta bör du göra innan nyanställda börjar

Av Simployer Sverige 2. oktober 2018

En lyckad anställning kräver att chefen gör rätt redan innan den nya medarbetarens första arbetsdag. Vinsten är bland annat att du behåller duktiga medarbetare längre.

Läs mer

Tema: Talent Management, Onboarding

Talent Management - så lyckas du

Av Simployer Sverige 17. september 2018

Talent management handlar om att säkerställa att organisationen över tid är rätt bemannad. Det handlar både om hur många anställda som behövs i nuläget och framåt, och om att ha rätt kompetens, färdigheter och attityder i organisationen både på kort sikt, men framförallt på lång sikt.

Läs mer

Tema: Talent Management

Att vidareutveckla talangerna får dem att stanna

Av Simployer Sverige 13. september 2018

Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden ökar år för år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Vad gör då en arbetsgivare attraktiv i talangernas ögon? Jo, undersökningar visar gång på gång att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högt.

Läs mer

Tema: Talent Management

Kompetensutveckla med 70-20-10-regeln

Av Simployer Sverige 12. september 2018

För många är troligtvis ordet kompetens synonymt med kurs – man går en kurs för att förbättra sin kompetens. Och det stämmer ju så klart, eller åtminstone till viss del. Men kompetens är egentligen ett mycket bredare begrepp än så. Kompetens handlar snarare om att ha förmåga att klara en given situation, att kunna agera i situationen och att möta de krav som ställs för att lösa problem som uppkommer.

Läs mer

Skapa en välmående företagskultur. Del 1: Dialogen

Av Louise Hållberg 12. juni 2018

Dialogen är det viktigaste verktyget för en välmående företagskultur. Men hur kan man som företagsledning skapa rätt förutsättningar för en bättre dialog på företaget? I den första delen i artikelserien ”Skapa en välmående företagskultur” fokuserar författaren Louise Hållberg på dialogen – den kanske största utmaningen för företag idag.

Läs mer

Tema: Talent Management, dialog, företagskultur

Om HR- och ledarbloggen

Bakom HR- och ledarbloggen står Simployer. Simployer är ett av Nordens ledande HR Management-system. Systemet har idag ca 800 000 användare, och representeras i Sverige genom Simployer AB. Varje dag är vi i Simployer i kontakt med hundratals ledare och HR-specialister. På HR- och ledarbloggen delar vi med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Dessutom hämtar vi inspiration och lärdomar från kunder, tankeledare och experter.

Senaste inläggen

Tema

Sök i bloggen