simployer-robot-chatbot

Enhetlig och uppdaterad information till alla medarbetare, när de behöver det, är en vanlig utmaning på de flesta arbetsplatser. Otillgänglig eller inkonsekvent information internt kan i värsta fall resultera i missnöjda medarbetare.

Dina medarbetare har alltid ett behov av information. Den blir dessutom mer relevant ju mer den berör den egna jobbsituationen eller ens personliga situation.

Ju större och mer decentraliserad en organisation är, desto svårare är det att lyckas med ett bra och transparent informationsflöde. Men också i mindre verksamheter är det viktigt att säkerställa att informationsflödet är tillgängligt och enhetlig. Till detta kan en robot vara till stor hjälp.

Digitaliseringsstrategi – nummer ett på de flesta företags att göra-lista

Digitalisering står på agendan för så gott som alla kunder vi träffar. Att digitalisera HR-processer har ett självklart högt fokus i vår samtid. Tyvärr lämnas ofta informationsdelen av HR-arbetet utanför i den här processen.

Men vi är övertygade om att ett verktyg som säkrar att enhetlig och uppdaterad information når alla medarbetare är centralt för att uppnå en bra HR-strategi. Genom att använda maskininlärning i det här sammanhanget kan HR och företaget ta ett stort steg mot det som kan stötta upp hela verksamhetens digitaliseringsstrategi.

Chatbotar kan bidra till användning

Ofta används chatbotar till detta. En chatbot är en robotprogramvara som är tränad till att föra ett samtal med människor, vanligtvis inom ett begränsat område. De senaste robotprogramvarorna är mycket anpassningsbara och kan bidra till att informationen hittas och använd av medarbetarna.

Många har investerat i lösningar för att säkra ett tillgängligt och bra informationsflöde, men det variera i vilken grad medarbetarna använder kanalen som har valts. Det kan ofta skyllas på att informationen är ouppdaterad, att den är svår att förstå eller att den helt enkelt saknas.

Chatbotar är tränade i att öka kvaliteten genom maskininlärning och har ett språk som är anpassat till slutanvändaren. Detta gör informationen mer tillgänglig och användbar för mottagaren. En chatbot med maskininlärning fungerar på så sätt att den blir bättre och bättre och mer anpassad till användare ju mer den används.

Tänk på effekten i relation till employer branding

Att medarbetare och chefer använder modern teknik för att ta till sig information bidrar till att skapa ett bra intryck av verksamheten. Tänk på hur detta påverkar rekrytering, onboarding av nyanställda och framförallt chefer och andra medarbetare. Tydlig, enhetlig och tillgänglig information är värdefullt för alla – i alla positioner och faser.

Vad gör vi på Simployer?

Simployer har nyligen lanserat en chatbot i Personalhandboken. Den är tränad i att svara på frågor som kan besvaras av innehållet i handboken.

Läs mer om Simployer Chatbot, se en kort introduktionsvideo och ta del av vårt webbinar.