ledarhandbokI en del organisationer har ledaren varit på arbetsplatsen länge och vuxit in i rollen. I andra har hen gått kurser och ledarskapsutbildningar och har en massa erfarenheter och teorier i ryggen. Oavsett vilket, är Simployer Ledarhandbok ett användbart verktyg som gör vardagen enklare för ledare.

Simployer Ledarhandbok sätter ledaren i förarsätet. I den finner ledaren en guide om hur hen ska bemöta och hantera olika situationer, svåra som enkla. Handboken blir den förlängda armen ut i verksamheten och stödjer ledaren i dess arbete mot de mål och strategier som finns i organisationen.

En ledare kan behöva stöd i såväl VAD den förväntas göra som i HUR det ska genomföras rent praktiskt. Hur hanterar man till exempel en medarbetare med missbruksproblem? Eller vad gäller när en medarbetare som haft en lång sjukfrånvaro ska arbetstränas tillbaka in i jobbet?

En ledare kan också behöva ett underlag, det vill säga lagar och regler, för att förstå NÄR, VAD och HUR den måste agera. Hen måste inse sin roll och hur den berör både företagets alla medarbetare och samtidigt den totala affären inom bolaget.

Simployer Ledarhandbok är en webbaserad lösning som bygger på lagar, regleringar och best practice. Den kan även skräddarsys och anpassas för den aktuella verksamheten samt erbjuder möjligheter att skapa steg för steg-vägledning i de processer som önskas.

Ledarhandboken bidrar till trygga, ansvarstagande ledare som med god information får handlingskraft att agera och vet i vilka situationer det är aktuellt med olika åtgärder och förhållningssätt. Och den skapar förutsättningen för att alla ledare i organisationen ska kunna arbeta i samma riktning och mot samma mål.

Här kan du läsa mer om våra handböcker