simployer-man-i-stolStändigt återkommande relativt enkla frågor från medarbetarna upptar onödig tid för HR och chefer – speciellt med tanke på utmaningen att ge korrekta och enhetliga svar på varje fråga. Tid som i stället skulle kunna användas till andra arbetsuppgifter och mer strategiska frågor.

I Simployer Personalhandbok hittar medarbetarna svar på dessa frågor. Det kan handla om alltifrån deras rättigheter som anställda, vilka förmåner företaget erbjuder, vad de ska göra när de blir sjuka, semesterregler till rättigheter och trivselregler.

I en alltmer digitaliserad värld där de flesta är ständigt uppkopplade via datorer och smartphones finns en förväntan på att ha all information nära till hands och snabbt kunna få svar på sina frågor. Simployer Personalhandbok tillgodoser allt detta. Handboken är en webbaserad lösning som möter de anställda på deras premisser. I den kan de söka informationen själva och få svar på sina frågor när som helst, oavsett var de befinner sig. Om de så är på semester, hemma i sjuksängen eller sitter på kontoret. Varhelst det finns en uppkoppling kan de hitta svaren.

När traditionella personalhandböcker tenderar att snabbt bli inaktuella är en digital lösning ständigt uppdaterad. Simployers jurister och HR-experter ser till att handboken är aktuell med de senaste lagarna och reglerna, avtal, fakta och praxis. Tillgängligheten leder även till ökad användning av informationen bland medarbetarna. Personalhandboken blir ett närvarande och effektivt verktyg för såväl samtliga ledare som alla medarbetare i verksamheten.

Personalhandboken gör dessutom ledarnas och HR:s roll mer strategisk. Den frigör tid till centrala frågor såsom utveckling och förbättring av verksamheten.

Simployer Personalhandbok gör det enklare att vara en god ledare.

Tips: Läs också gärna min artikel om Simployer Ledarhandbok

Nyfiken på våra handböcker? Läs mer här