louise-blogg-del1

Dialogen är det viktigaste verktyget för en välmående företagskultur. Men hur kan man som företagsledning skapa rätt förutsättningar för en bättre dialog på företaget? I den första delen i artikelserien ”Skapa en välmående företagskultur” fokuserar författaren Louise Hållberg på dialogen – den kanske största utmaningen för företag idag.

”Som de gamla sjunga, kvittrar de unga” är ett ordspråk som jag matats med sedan barnsben. Jag kan inte sluta att återkomma till just det ordspråket då jag märkt att det stämmer väldigt bra in även i företagsvärlden. Ett företags kultur börjar nämligen med hur ledningen agerar.

Att förändra ett företags kultur är således inte enkelt men det finns en rad verktyg man kan ta till. Ett utav dessa är att skapa bättre förutsättningar för kommunikation.

En vanlig missuppfattning är att kommunikation är detsamma som ord i tal eller skrift. Jag vågar påstå att kommunikation är betydligt mer än så. Kommunikation handlar om hur ett budskap förmedlas och hur det upplevs. En person som förmedlar olika budskap i ord, kroppsspråk och handling kommer inte att upplevas som förtroendegivande, något som på längre sikt kommer att skapa en osäkerhet på företaget.

Detsamma gäller även företagets Code of Conduct. Om ledningens beteenden och ageranden inte stämmer överens med företagets riktlinjer kommer inte heller medarbetarna att agera enligt riktlinjerna. Där är vi tillbaka på ordspråket: ”som de gamla sjunga, kvittrar de unga”.

Som jag tidigare skrev så börjar allt med ledningen. Om man vill förbättra dialogen på företaget krävs det att ledningen ändrar sitt beteende och agerande. Även om större delen av samtalet är personberoende och en del personer är mer lämpade att ha samtal med sina medarbetare än andra, så finns det saker som alla chefer kan förbättra. Några av dessa har jag listat nedan.

Förutsättningar för en bättre dialog

1. Visa intresse. Se till att lyssna aktivt – vi har två öron och en mun och dessa är till för att användas. Krokodilerna som föredrar sin egen röst framför andras hänvisas till träskmarkerna i norra Australien.

2. Förtroende. Att vara rak och ärlig i en mjuk ton är en konst men att inte prata bredvid munnen gör att du går att lita på. Viktigt i att bygga förtroende är naturligtvis också att hålla det man lovar samt inte förmedla olika budskap, det lyser alltid igenom snabbare än blixten.

3. Respekt är A och O. Tider är till för att hållas. Alla har en egen kalender och det förmedlar varken respekt eller prioritering om du kommer sent, drar ut på tiden eller ofta bokar om era avtalade möten. Se också till att inte avbryta i pågående mening eller möte och visa ditt engagemang. Multitasking i samband med dialog visar på respektlöshet.

4. Våga vara nyfiken. Var nyfiken på din medarbetares idéer och erfarenheter – kanske är det just de idéerna som hjälper företaget att ta nästa stora kliv?

5. Undvik att besvara dina egna frågor. Lägga inte orden i munnen på medarbetaren. En enkel regel är att den som ställer en fråga inte själv besvarar den. Hur når man dit? Prova att använda dig av öppna frågor och komplettera sedan med hur, när och varför.

6. Fokusera på genomförbarhet. Det är bättre att sätta färre saker på att göra-listan och genomföra dessa än att skjuta ut många saker som bara blir genomfört till hälften. En klok chef som jag jobbat med skalade alltid ner listan till tre saker att genomföra. Detta gav i utdelning att projekten som påbörjades blev genomförda och då kunde fler saker bli avklarade.

Nästa steg?

Jag hoppas att mina tips kan hjälpa dig i dialogen med dina medarbetare. Vill du prata mer om hur just ditt företag kan förbättra era medarbetarsamtal så tveka inte att höra av dig till oss på Netcompetence på sales@netcompetence.se.

PS. En gammal goding som alltid är bra att ha med sig: behandla andra så som du själv vill bli behandlad. DS.