Kompetens_1

Samhället förändras allt snabbare, och ett stort problem för många verksamheter är att det uppstår luckor i de anställdas kunskaper. Men genom att tänka igenom hur din organisation arbetar med kompetensutveckling är det möjligt att täppa till hålen.

Bredda kompetensbanken och undvik kunskapsluckor

Att utvecklingstakten ökar är ingen nyhet. Speciellt inom det digitala händer det nya saker hela tiden. Men förändring är vanligt också inom andra områden. Nya arbetssätt, nya produkter, nya konsumtionsmönster, nya levnadsvanor och nya värderingar är bara några av de faktorer som kan påverka vilka kunskaper som behövs inom en verksamhet. För att undvika att kompetensbrister och kunskapsluckor uppstår är det viktigt att du tänker igenom hur din organisation kan utvecklas och förändras för att hänga med. Att nyanställa är ett sätt att bredda kompetensbanken, men det är inte det enda sättet. Att istället satsa på att behålla och utveckla befintliga medarbetare är också en väg satsa på.

Våga tänka nytt när du rekryterar

För att skapa ett arbetsklimat som bejakar utveckling finns det ändå en poäng att tänka till vid nyrekryteringen. Därför behöver insatsen mot kompetensbrist börja redan när du ska anställa nya medarbetare. Att välja den med störst erfarenhet behöver inte betyda att du rekryterar den som kan tillföra mest till din organisation. Istället finns det andra egenskaper som kan vara ännu viktigare att satsa på. Personer som har potential att växa, vill utvecklas och inte backar för att lära nytt kan bidra med minst lika mycket som någon med fem års erfarenhet eller en lång utbildning.

Dra nytta av viljan att lära

Med anställda som vill lära nytt måste du också tänka över hur din verksamhet kan erbjuda dem utvecklingsmöjligheter. Det finns flera olika vägar att ta här, men det är viktigt att göra upp en plan för hur ni gör det inom din organisation. Några alternativ är:

  • Ge de anställda möjlighet att byta roller inom organisationen. Det är vanligt idag att man inte vill fastna på en och samma position för länge och finns det möjlighet att byta inom verksamheten är chansen större att de anställda stannar kvar längre.
  • Uppmuntra och möjliggör för kurser och utbildningar. Vill dina medarbetare gå kurser och utbildningar som ger dem nya kunskaper eller utvecklar kunskaper de redan har? Gör plats i schemat för att låta dem göra det. Idag finns det många typer av utbildningar, alltifrån dagskurser, till kvällskurser och onlineutbildningar.
  • Arbeta med utbyten. Finns din organisation i olika städer, eller kanske till och med i olika länder? Låt den som vill byta kontor och arbeta på en annan plats under en tid. Förhoppningsvis kan ni på ditt kontor få in kompetenta kollegor från de andra kontoren också.
  • Var öppen för medarbetarnas önskemål. Uppmuntra dialog på arbetsplatsen. Sätt upp en plan för utvecklingssamtal där de anställda kan uttrycka hur de vill fortsätta utvecklas. Men var också öppen för önskemål och tankar utanför samtalen. En medarbetare som inte längre känner att den kommer längre där den är nu kan vara på väg att gå vidare. Genom att sträva efter att ge personen utvecklingsmöjligheter är chansen större att hen blir kvar ett tag till.