För att kunna göra sitt bästa på jobbet är det viktigt att hitta en balans mellan arbetstid och privatliv. Arbetsplatser som strävar efter att de anställda ska ha en hälsosam arbetsbelastning är ofta dessutom mer attraktiva som arbetsgivare. Det är bara två anledningar till att fundera på om ni på din arbetsplats ger medarbetarna möjlighet att må bra och uppnå balans.

simployer-man-i-stol

Ett förändrat arbetsliv

De senaste åren har det skett en förändring i de anställdas syn på arbetet. En ökande trend är att många har gått från att se på jobbet och familjen som tillräckligt för att fylla livet, till att istället ha flera livsmål som innefattar arbete, familj och personlig utveckling. Framförallt gäller detta för den grupp som brukar kallas millennials, alltså de som är födda på 1980–1990-talet.

Samtidigt gör dagens teknikutveckling att gränsen mellan arbetstid och fritid blir alltmer flytande. Med nya tekniska verktyg och möjligheten att ständigt vara uppkopplad är det lättare än någonsin att ta med jobbdatorn hem, svara på jobbsamtal och få jobbmailen i mobilen oavsett tid på dygnet.

Stressnivån ökar

Att arbetet inte längre räcker till för att göra livet meningsfullt, samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och fritid blir allt mer otydlig skapar en konflikt för många. Detta leder i sin tur till att allt fler känner en ohälsosam nivå av stress. Fler kvinnor än män känner sig stressade och det är också fler i de yngre generationerna som upplever problem med stress, med symptom som ångest, minnes- och koncentrationssvårigheter samt sömnproblem till följd.

För att minska problemen växer behovet av att kunna “gå offline”, och att arbetsplatsen accepterar att de anställda inte är tillgängliga även utanför arbetstid.

Stressförebyggande åtgärder

För att skapa en arbetsplats med mindre stressade medarbetare finns det några saker som både HR och ledningen kan tänka på. Till exempel kan chefen undvika att skicka mail utanför arbetstid, HR kan erbjuda föreläsningar om stresshantering och uppmuntra till att medarbetarna flaggar för om att de känner sig stressade. Att se över planeringen och arbetsfördelningen är också bra för att minska stressen under perioder med hög belastning.

Läs gärna våra 8 tips för mindre stress på jobbet för att få mer inspiration om hur din arbetsplats blir mer harmonisk.

Bli en attraktiv arbetsgivare med rätt marknadsföring

Att din verksamhet värnar om de anställdas balans mellan arbete och privatliv hjälper inte bara att behålla redan anställda, utan även att attrahera nya medarbetare. Med tanke på att många anser att det är allt viktigare att kunna gå offline utanför arbetstid kan möjligheten att kunna göra det faktiskt locka fler än erbjudanden om splitternya datorer och något högre löner.