Att introduktionen av en nyanställd är viktig förstår de flesta arbetsgivare. Men många gånger är man inte lika noggrann när någon ska sluta, trots att det också är betydelsefullt. Avslutet påverkar nämligen hur du uppfattas som arbetsgivare och inverkar på ditt arbetsgivarvarumärke. Rätt hanterat bidrar det till ett positivt employer brand. Missar du däremot att ta hand om den som ska sluta kan det få större konsekvenser än man kan tro.