Bra ledarskap handlar om att få ut det bästa av teamet och varje anställd. På HR- och ledarbloggen kan du läsa om ledarskap som bidrar till att få arbetstagarna och organisationen att prestera optimalt. Vi skriver också om HR Management-teknologi och säkerhet.

Lyckas med onboardingen

Av Josefin Davidsson 4. oktober 2019

Onboarding, processen för att introducera en ny medarbetare, kan vara avgörande för hur väl medarbetaren kommer att lyckas och trivas hos er. En välplanerad onboarding kan bland annat bidra till en starkare känsla av tillhörighet och gör att den nya medarbetaren snabbare blir framgångsrik i sin nya roll. Men vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller struktur och innehåll i en onboardingprocess?

Läs mer

Tema: Onboarding

Effektiv onboarding ökar känslan av tillhörighet

Av Simployer Sverige 11. april 2019

Vi människor är flockdjur. Redan från födseln uttrycker vi ett socialt behov men också en social förmåga – vi vill tillhöra en grupp. Om vi inte får den utdelning vi önskar av en grupp vi tillhör drar vi oss dock inte för att byta och bli en del av ett annat socialt sammanhang.

Läs mer

Tema: Onboarding, företagskultur

Kostnaden för onboarding

Av Simployer Sverige 29. november 2018

Kostnader för rekrytering av personal är stora. De siffror som visar sig i redovisningen som fakturor för annonser, headhunters eller tester är ofta bara toppen på ett isberg. Den stora kostnaden är onboardingen av den nya medarbetaren, en osynlig kostnad.

Läs mer

Tema: Onboarding

Mentorskap är en viktig del av onboardingprocessen

Av Simployer Sverige 15. november 2018

De flesta företag och organisationer har idag en genomtänkt onboardingprocess för nyanställda medarbetare – en slags checklistor för att så fort som möjligt få den nya medarbetaren på banan. En av punkterna i onboardingen är ofta ”utse en fadder eller mentor”. Vad är det, och vad finns det för fördelar med att erbjuda den nyanställda en mentor?

Läs mer

Tema: Onboarding

Detta bör du göra innan nyanställda börjar

Av Simployer Sverige 2. oktober 2018

En lyckad anställning kräver att chefen gör rätt redan innan den nya medarbetarens första arbetsdag. Vinsten är bland annat att du behåller duktiga medarbetare längre.

Läs mer

Tema: Talent Management, Onboarding

Digitaliserat självledarskap – varför då?

Av Ulrika Skogland 28. februari 2018

Det kan tyckas självklart när vi läser på LinkedIn att alla vill ha personal med ett starkt självledarskap. Men varför är det så viktigt och hur kan digitalisering förenkla processen?

Läs mer

Tema: Talent Management, Onboarding

Om HR- och ledarbloggen

Bakom HR- och ledarbloggen står Simployer. Simployer är ett av Nordens ledande HR Management-system. Systemet har idag ca 800 000 användare, och representeras i Sverige genom Simployer AB. Varje dag är vi i Simployer i kontakt med hundratals ledare och HR-specialister. På HR- och ledarbloggen delar vi med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Dessutom hämtar vi inspiration och lärdomar från kunder, tankeledare och experter.

Senaste inläggen

Sök i bloggen